Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku – MI SE VUKA NE BOJIMO

Mi se vuka ne bojimoRedatelj: Vladimir Predmersky
Podjela:
Aleksandra Colnarić – Praščić Tončica
Areta Ćurković – Praščić Tomko, Puž i 2. Vrana
Snježana Ivković / Inga Šarić – Praščić Timko, Vjeverica i 3. Vrana
Ivica Lučić – Vuk i 1. Vrana

Tri praščića jednoga su dana shvatili da dolazi zima. Odlučiše sagraditi kućicu. Ali kakva je kućica najtoplija.Jedan praščić reče da će najtoplija biti slamnata kućica, drugi to porekne i kaže da će zimi odoljeti jedino kućica od pruća. Treći praščić ustvrdi da kućicu treba graditi ciglama, jer samo ta će biti topla, odoljet će zimi.Praščići se nisu mogli dogovoriti. Samo su se svađali i svađali, da bi na kraju rekli: “Neka svatko sagradi kućicu po svome”. Praščići su počeli graditi, a upravo tada nanjuši ih zao vuk. Odlučio je, jer se sav već tresao od hladnoće, praščiće pojesti, a potom se useliti u najtopliju i najčvršću kućicu.Hoće li uspjeti – ili će praščići pobijediti?

Uzrast: 3+
https://www.djecje-kazaliste.hr/program/mi-se-vuka-ne-bojimo/#tab30988-ae3a4f3c-f2dbdb8d-b9fe