4. Filmski festival glumca (planiran 2020. – nije održan)

4.FFG nije održan zbog pandemije COVID 19. Nekoliko filmova produkcije 2020.,koji su trebali biti prikazani na 4.FFG u, odlukom Festivalskog vijeća ušlo je u konkurenciju 5.FFGa – DOPUNSKA NASTAVA, RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE I TEREZA37.

4. Filmski festival glumca – PROGRAM

4. Filmski festival glumca – uvodna riječ

Ocjenjivački sud 4. Filmskog festivala glumca