VRIJEME ZA BAJKU

VRIJEME ZA BAJKU
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Redatelji: Ivica Lučić i Aleksandra Colnarić
Igraju: Ivana Vukičević i Gordan Marijanović

Vrijeme za bajku je upravo sad… i sad… i sad! Znači uvijek. Bajke pričaju odrasli djeci, djeca odraslima, djeca djeci, ali i odrasli odraslima. Naravno da bajke volimo slušati svi. I svi znamo slušati bajke. I svi smo ih se naslušali. Ali bajku ispričati ipak je nešto sasvim drugačije. Odigrati je još je drukčije. A igrati se bajke je “najdrukčije”! Upravo to čine njih dvoje, Bajka i Ružica – igraju se.