Organizacijski odbor “Lutkarskog proljeća”

  • JASMINKA MESARIĆ – predsjednica
  • IVA HRASTE SOČO – Ministarstvo kulture RH
  • VIKTOR LUKAČEVIĆ – Vukovarsko-srijemska županija
  • MARIJA BUDIMIR – Vukovarsko-srijemska županija
  • IVANKA MILIČIĆ – Hrvatski dom Vukovar
  • DRAŽEN KOBAŠEVIĆ – Grad Vukovar
  • RUŽA MARIĆ – Gradski muzej Vukovar
  • HIMZO NUHANOVIĆ – UO “Asser Savus”
  • SLAVEN NUHANOVIĆ – UO “Asser Savus”