Radionice na 24. Lutkarskom proljeću

RADIONICE U ORGANIZACIJI HRVATSKOG DOMA VUKOVAR

TEATAR SJENA – Hrvatski dom Vukovar

8.-10. travnja 2019.

Teatar sjena

Radionica Teatra sjena provodit će se kroz tri dana po dva školska sata.

Cilj radionice je napraviti kratku inscenaciju Bajke o ribaru i ribici A.S. Puškina, te istraživati načine izražavanja i komunikacije kroz kazališni medij u tehnici teatra sjena.

Predviđena dob polaznika je od deset do četrnaest godina. Jedini je zahtjev da polaznici pročitaju Bajku o ribaru i ribici, kako bi mogli napraviti analizu teksta i krenuti u izrađivanje lutaka i igranje na ekranu.

Voditelj radionice : Hrvoje Seršić

 

 

RADIONICA ŽONGLIRANJA – Hrvatski dom Vukovar

8.-10. travnja 2019.

ŽonglerŽongliranje je zdrava i korisna aktivnost, kako za djecu tako i za odrasle. Ima opuštajući učinak za sve generacije. Smanjuje napetost i poboljšava gipkost. Preko te umjetnosti otkrivamo dijete u sebi.
Pomaže u stvaranju brzih refleksa, koji nisu tipični za uobičajene ljudske aktivnosti. Ti refleksi razvijaju se ponavljanjem. Svakim novim i kompliciranijim trikom povećava se razina refleksa.
Kao oblik igre, žongliranje ima više prednosti. Osim što je zdrava,ta aktivnost dobra je za izgradnju samopouzdanja i stvaranje prijatelja. Djeci, ali i odraslima, žongliranje pomaže razvoju intuitivnog razumijevanja fundamentalnih principa klasične fizike.
U “razvijenim zemljama” mnoge dječje aktivnosti, pogotovo gledanje u ekrane, dovode do slabljenja koncentracije, što može uzrokovati teškoće kod učenja i dosadu. Žongliranje je zabavno i uključuje sva osjetila.
Rad s eksperimentalnim skupinama pokazao je da se kod djece, koja se bave žongliranjem, uočava manji stupanj agresivnosti, povećana društvenost, veća koncentracija, bolji rezultate pri učenju, poboljšan ravnoteža i koordinacija kao i razvijena kreativnost i radne navike.

Danas se u nekoliko tisuća škola po Europi žongliranje može naći kao alternativa tjelesnom odgoju.

Voditelji radionice: Margareta Peršić i Davor Peršić