Vinkovački Orion, nagrada Filmskog festivala glumca

Vinkovački Zlatni Orion
Vinkovački Zlatni Orion, rad – rad Vladimira Voćanca prema ideji Davora Schunka